Maptionnaire®

Gunneman GIS & Geomatics is Reseller van Maptionnaire en verzorgt Workshops

Aanschaf Maptionnaire Licenties

Dromen_vangen

Hoe kom je er achter wat er om gaat in de burger? Het antwoord is heel simpel. Vraag het gewoon hem of haar!

Maptionnaire betrekt de burger erbij door middel van online enquêtes. Een burger (of andere stakeholder) wordt daarbij bevraagd over zijn of haar omgeving.

De kracht van Maptionnaire is dat ook kaarten, en zelfs eigen kaartmateriaal, ingezet kunnen worden. Als organisatie bepaal je daarbij zelf het thema en de vragen in de enquête. Of het nu gaat over de leefbaarheid of bijvoorbeeld de veiligheid, één ding is zeker: de burger is waardevol in het delen van haar belevingen in zijn of haar leefomgeving.

Kijk op www.maptionnaire.com voor een online demo.

Workshop Burgerparticipatie in de Leefomgeving

Map_of_Neighborhood

De Omgevingswet komt eraan. En dat heeft heel wat voeten in de aarde. Er zal op een geheel andere wijze naar veranderingen in de omgeving gekeken en gehandeld worden. Er wordt al veel over nagedacht. Burgerparticipatie wordt verplicht. Helaas wordt daarbij nog wel eens de praktische kant vergeten.

Met een Workshop over Burgerparticipatie in de Leefomgeving leer je over de rol van de burger, welke e-tools je kunt inzetten en schrijf je je eigen burgerparticipatieplan. Hoe gaat burgerparticipatie in haar werk? Wat verdient de aandacht?

Tijdens de workshop wordt ook hands-on ervaring gedaan met e-tools zoals Maptionnaire. Zo kun je de burger betrekken vanuit zijn of haar luie stoel.

Workshop Bevolkingsonderzoek met Crowd-Sourcing

People profile graphic Er zijn tal van databronnen aanwezig waarmee inzicht voor beleid op bijvoorbeeld sociaal en economisch gebied kan worden verkregen. Toch kan niet elke vraag beantwoord worden met de gegevens die voorhanden zijn. In dat geval zal je zelf de gegevens moeten inwinnen.

Met Maptionnaire kan dat. Vragen, met name over de omgeving, kunnen gevraagd worden waarbij zonder of met kaart de antwoorden kunnen worden ingewonnen. Daarnaast kunnen burgerprofielen opgesteld worden zodat specifiek per doelgroep nieuw inzicht verkregen kan worden.

Wij organiseren Workshops over hoe bevolkingsonderzoek met de kaart opgezet kan worden. Praktijkervaring van de deelnemers wordt gedeeld en hands-on ervaring wordt opgedaan met Maptionnaire.