Maptionnaire in Nederland

Wij verkopen Maptionnaire-licenties en ondersteunen onze klanten. Daarnaast geven wij workshops over burgerparticipatie in de leefomgeving en workshops over onderzoek met behulp van crowd-sourcing. Dit is waarom u voor ons kiest:

 • Nederlandstalige ondersteuning
 • 5 jaar ervaring met Maptionnaire
 • Actief in innovatie op het gebied van burgerparticipatie
 • Workshops met diepgang in burgerparticipatieprocessen
 • Workshops met hands-on ervaring in Maptionnaire
 • Eerste Reseller van Maptionnaire in Nederland

Demo Maptionnaire aanvragen

Uw Naam en Telefoonnummer?

Maptionnaire in Nederland

Wij verkopen Maptionnaire-licenties en ondersteunen onze klanten. Daarnaast geven wij workshops over burgerparticipatie in de leefomgeving en workshops over onderzoek met behulp van crowd-sourcing. Dit is waarom u voor ons kiest:

 • Nederlandstalige ondersteuning
 • 5 jaar ervaring met Maptionnaire
 • Actief in innovatie op het gebied van burgerparticipatie
 • Workshops met diepgang in burgerparticipatieprocessen
 • Workshops met hands-on ervaring in Maptionnaire
 • Eerste Reseller van Maptionnaire in Nederland

Maptionnaire®

Maptionnaire heeft zijn intrede gedaan in 2015 toen Gunneman GIS & Geomatics als eerste Reseller in Nederland verkooprechten kreeg over deze Finse Software.

Maptionnaire is een handige tool waarmee op-kaart-gebaseerde enquêtes gemaakt en uitgezet kunnen worden. Burgerparticipatie in de leefomgeving is daarmee een stuk makkelijker geworden. Burgers en andere stakeholders vullen thuis achter een computer of tablet de enquête in.

De ingewonnen data vormen vervolgens een schat aan informatie over de belevingen en ervaringen in een gebied. Op de kaart krijgt u snel inzicht in de individuele input. Ook ontdekt u snel patronen op de kaart. De keuzevrijheid in het zelf bedenken en stellen van de vragen, ongeacht het thema, maakt Maptionnaire een zeer sterke tool.

Omdat Maptionnaire data gedreven is worden gesprekken met burgers genuanceerd. Nu weet u of de harde schreeuwer tijdens een bewonersavond meer of geen volgers kent. Met Maptionnaire kan de burger meer invloed uitoefenen op zijn of haar omgeving.

Ondanks nieuwe e-tools(zoals Maptionnaire) blijft burgerparticipatie in de leefomgeving een uitdaging. Daarom organiseren wij workshops.

Vraagstukken over hoe burgers geactiveerd kunnen worden blijven bestaan. Ook blijven vraagstukken over representatie en draagkracht van ruimtelijke omgevingsplannen bestaan. In de workshops over burgerparticipatie leert u in het programma én van andere deelnemers meer hoe hiermee om te gaan.

Vraagstukken over onderzoek met behulp van crowd-sourcing worden beantwoord in een andere workshop. Hier ligt meer de nadruk op het doen van statistisch (bevolkings)onderzoek en worden concepten zoals lokaal gebonden burgerprofielen geïntroduceerd.

Maptionnaire-licentie bestellen met Nederlandstalige ondersteuning?

Vraag een licentie hier aan.

Aanschaf Maptionnaire Licenties

Hoe kom je er achter wat er om gaat in de burger? Het antwoord is heel simpel. Vraag het gewoon hem of haar!

Maptionnaire betrekt de burger erbij door middel van online enquêtes. Een burger (of andere stakeholder) wordt daarbij bevraagd over zijn of haar omgeving.

De kracht van Maptionnaire is dat ook kaarten, en zelfs eigen kaartmateriaal, ingezet kunnen worden. Als organisatie bepaal je daarbij zelf het thema en de vragen in de enquête. Of het nu gaat over de leefbaarheid of bijvoorbeeld de veiligheid, één ding is zeker: de burger is waardevol in het delen van haar belevingen in zijn of haar leefomgeving.

Workshop Burgerparticipatie in de Leefomgeving

De Omgevingswet komt eraan. En dat heeft heel wat voeten in de aarde. Er zal op een geheel andere wijze naar veranderingen in de omgeving gekeken en gehandeld worden. Er wordt al veel over nagedacht. Burgerparticipatie wordt verplicht. Helaas wordt daarbij nog wel eens de praktische kant vergeten.

Met een Workshop over Burgerparticipatie in de Leefomgeving leer je over de rol van de burger, welke e-tools je kunt inzetten en schrijf je je eigen burgerparticipatieplan. Hoe gaat burgerparticipatie in haar werk? Wat verdient de aandacht?

Tijdens de workshop wordt ook hands-on ervaring gedaan met e-tools zoals Maptionnaire. Zo kun je de burger betrekken vanuit zijn of haar luie stoel.

Workshop Onderzoek met Crowd-Sourcing

Er zijn tal van databronnen aanwezig waarmee inzicht voor beleid op bijvoorbeeld sociaal en economisch gebied kan worden verkregen. Toch kan niet elke vraag beantwoord worden met de gegevens die voorhanden zijn. In dat geval zal je zelf de gegevens moeten inwinnen.

Met Maptionnaire kan dat. Vragen, met name over de omgeving, kunnen gevraagd worden waarbij zonder of met kaart de antwoorden kunnen worden ingewonnen. Daarnaast kunnen burgerprofielen opgesteld worden zodat specifiek per doelgroep nieuw inzicht verkregen kan worden.

Wij organiseren Workshops over hoe bevolkingsonderzoek met de kaart opgezet kan worden. Praktijkervaring van de deelnemers wordt gedeeld en hands-on ervaring wordt opgedaan met Maptionnaire.

Ik wil direct door naar het Maptionnaire Platform.