De rollen van GIS-oplossingen

Geografische informatie is breed inzetbaar en kan zeer diverse rollen spelen in uw organisatie en in de maatschappij. Geografische informatie geeft inzicht én overzicht én faciliteert goede besluitvorming. Geografische Informatie Systemen (GIS) spelen daarbij een essentiële rol om ruimtelijke vraagstukken te kunnen beantwoorden.

GIS-oplossingen stellen organisaties in staat om de verwerking van gegevens te automatiseren en te ontsluiten bij de juiste gebruikersgroep. Ze zijn daarmee onmisbaar in het oplossen van ruimtelijke vraagstukken.

 

Wij hebben veel ervaring in het faciliteren van organisaties in het gebruik van geografische informatie. Of het nu gaat over het verwerken van geografische gegevens met bijvoorbeeld FME… Of over het opzetten van een informatievoorziening… Of over de inzet van tools om burgerparticipatie voor de omgevingswet te bevorderen…

…wij komen graag langs voor een kop koffie en een goed gesprek.

FME® Technologie

Veel GIS Specialisten kennen FME als handige conversie-tool om naar bijna ieder format of database geografische gegevens weg in te kunnen lezen en weg te schrijven. En dat is het ook. Maar behalve dat is er nog veel meer mogelijk. Zonder code te programmeren kunnen snel stand-alone applicaties ontwikkeld worden of grote systeemintegraties plaats vinden.

Wij helpen organisaties verder met FME-gerelateerde oplossingen

DatamigratieDatamigratie

FME kan gemakkelijk gegevens converteren naar een andere format, naar een andere database of een andere applicatie.

Meestal moet daarbij ook de data aangepast worden. Het datamodel gebruikt bijvoorbeeld andere attributen of gebruikt andere domeinwaarden. Ook dat kan gemakkelijk met FME aangepast worden.

Stand Alone ApplicatiesStand-Alone Applicaties

FME Workspaces worden ontwikkeld met FME Desktop en kunnen beschouwd worden als Applicaties die op consistente wijze (geografische) gegevens automatisch verwerken.

Zoals elke Applicatie heeft deze een Input en een Output. Met een handomdraai wordt een FME Workspace gestart en uitgevoerd. Altijd op dezelfde consistente wijze worden de gegevens verwerkt.

InformatieproductenInformatieproducten

Richtlijnen, regelgeving en business rules maken zoveel meer duidelijk als deze worden vertaald naar een kaart. Zodra er ruimtelijke normen zijn vastgesteld is het mogelijk om informatieproducten te genereren.

Met FME gaat dat ook nog eens een stuk sneller. Je hoeft namelijk meestal niets te programmeren.

Met bijvoorbeeld een Geografisch Informatie Systeem kan vervolgens het informatieproduct geraadpleegd worden.

DashboardsDashboards

Gebruikers willen het liefst alleen inhoudsdeskundige zijn en houden zich liever niet bezig met ingewikkelde tools om informatie tot zich te nemen. Dashboards zijn in dat geval vaak goede informatiedragers. Gebruikers kunnen daarbij zelfstandig de Dashboard bevragen waardoor snel en accuraat de gevraagde informatie beschikbaar komt.

In Dashboards kunnen ook kaarten worden opgenomen. Wist u dat FME in veel gevallen de gegevens direct kan ontsluiten op Dashboards?

InformatievoorzieningenInformatievoorziening

Met FME Server als systeemintegrator kunnen gemakkelijk software componenten op elkaar aangesloten worden om zo tot één systeem of informatievoorziening te komen.

De Workspaces op FME Server kunnen via bijvoorbeeld REST aangeroepen worden door andere applicaties, óf andersom: óók FME Server kan andere applicaties aanroepen.

Van het ontvangen van een webformulier naar het verzenden van e-mails tot het ontsluiten van (geografische) gegevens naar een database: FME kan het allemaal.

SimulatiesSimulaties

Op basis van FME kunnen uiteenlopende databronnen bij elkaar gebracht worden. Aan de hand van statistische modellen kunnen vervolgens oorzaak en gevolg op elkaar afgestemd worden en gevisualiseerd worden op de kaart. Op deze manier kan een veelvoud aan scenario’s onderzocht worden.

Waarom? Om de wereld beter te voorspellen in de hoop deze veiliger te maken of in ieder geval beter te begrijpen.

Maptionnaire®

Gunneman GIS & Geomatics is Reseller van Maptionnaire en verzorgt Workshops

Aanschaf Maptionnaire Licenties

Dromen_vangen

Hoe kom je er achter wat er om gaat in de burger? Het antwoord is heel simpel. Vraag het gewoon hem of haar!

Maptionnaire betrekt de burger erbij door middel van online enquêtes. Een burger (of andere stakeholder) wordt daarbij bevraagd over zijn of haar omgeving.

De kracht van Maptionnaire is dat ook kaarten, en zelfs eigen kaartmateriaal, ingezet kunnen worden. Als organisatie bepaal je daarbij zelf het thema en de vragen in de enquête. Of het nu gaat over de leefbaarheid of bijvoorbeeld de veiligheid, één ding is zeker: de burger is waardevol in het delen van haar belevingen in zijn of haar leefomgeving.

Kijk op www.maptionnaire.com voor een online demo.

Workshop in het kader van de Omgevingswet

Map_of_Neighborhood

De Omgevingswet komt eraan. En dat heeft heel wat voeten in de aarde. Er zal op een geheel andere wijze naar veranderingen in de omgeving gekeken en gehandeld worden. Er wordt al veel over nagedacht. Helaas wordt daarbij nog wel eens de praktische kant vergeten.

Met een Workshop over de Omgevingswet en met name de daaraan gerelateerde burgerparticipatie kan echter ook alvast ervaring worden opgedaan. Hoe gaat burgerparticipatie in haar werk? Wat verdiend de aandacht? Hoe zet je de processen op?

De Workshop begint met Omgevingswet-gerelateerde vraagstukken van de deelnemers. Vervolgens gaan we met Maptionnaire ontdekken hoe de burger betrokken kan worden vanuit zijn of haar luie stoel.

Workshop gebruik burgerprofielen in onderzoek

People profile graphic Er zijn tal van databronnen aanwezig waarmee inzicht voor beleid op bijvoorbeeld sociaal en economisch gebied kan worden verkregen. Toch kan niet elke vraag beantwoord worden met de gegevens die voorhanden zijn. In dat geval zal je zelf de gegevens moeten inwinnen.

Met Maptionnaire kan dat. Vragen, met name over de omgeving, kunnen gevraagd worden waarbij zonder of met kaart de antwoorden kunnen worden ingewonnen. Daarnaast kunnen burgerprofielen opgesteld worden zodat specifiek per doelgroep nieuw inzicht verkregen kan worden.

Wij organiseren Workshops over hoe bevolkingsonderzoek met de kaart opgezet kan worden. Praktijkervaring van de deelnemers wordt gedeeld en hands-on ervaring wordt opgedaan met Maptionnaire.

Over ons

Contact informatie

Gunneman GIS & Geomatics is een bedrijf dat in 2014 is opgericht door Jochgem Gunneman. In het bedrijf is kennis en ervaring aanwezig op het gebied van Geografische Informatie Systemen (GIS) en Geomatica.

Gunneman GIS & Geomatics richt zich op organisaties die geografische informatie gebruiken, zoals overheid, ingenieursbureau’s en geo-bedrijven. De meeste aanvragen komen van organisaties die zich bezig houden met beheer en beleid. In zowel Nederland als in het buitenland zijn wij actief.

Onze kantoren zijn gevestigd op de volgende lokaties:

Notenplein 150
2555ZZ Den Haag
Nederland

Via Valle della Noce 44
00046 Grottaferrata
Italië

Ons bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57702543.

Meer weten? Contacteer ons

Bel: 06-57996425
Of mail naar: jochgem@gunneman-geo.nl

Onderwerp

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw bericht